Gå til indhold

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Peer certificate CN=`psyk-ressource.dk' did not match expected CN=`mindzet.psyk-ressource.dk' in /var/www/psyk-ressource.dk/public_html/wp-content/themes/greenbrook/lib/function/logo.php on line 22

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Failed to enable crypto in /var/www/psyk-ressource.dk/public_html/wp-content/themes/greenbrook/lib/function/logo.php on line 22

Warning: getimagesize(https://mindzet.psyk-ressource.dk/wp-content/themes/prc/images/logo.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: operation failed in /var/www/psyk-ressource.dk/public_html/wp-content/themes/greenbrook/lib/function/logo.php on line 22

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Peer certificate CN=`psyk-ressource.dk' did not match expected CN=`mindzet.psyk-ressource.dk' in /var/www/psyk-ressource.dk/public_html/wp-content/themes/greenbrook/lib/function/logo.php on line 31

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Failed to enable crypto in /var/www/psyk-ressource.dk/public_html/wp-content/themes/greenbrook/lib/function/logo.php on line 31

Warning: getimagesize(https://mindzet.psyk-ressource.dk/wp-content/themes/prc/images/logo-2x.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: operation failed in /var/www/psyk-ressource.dk/public_html/wp-content/themes/greenbrook/lib/function/logo.php on line 31

Vi tilbyder

Psykologisk Ressource Center har en række tilbud, som du kan orientere dig om her.

Vi tilbyder rådgivning i form af samtaler til enkeltpersoner, par og familier, supervision til fagfolk, samt en lang række kurser og workshops til både privatpersoner og fagpersonale.

Klik på de forskellige overskrifter nedenfor og se, hvilke tilbud der passer til dit/jeres behov, og ring eller send en mail, så vi kan tilrettelægge et tilbud netop til dig/jer. Vi kan arrangere alle kurserne i hele landet, og udbyder også ofte kurserne i Århus.

Alle vore kurser kan holdes som huskurser.

 

Se alle vores planlagte kurser her:

Kursusoversigt

Klub Camille

Klub Camille er et aflastningstilbud beliggende på Egemosegård i Egedal Kommune, hvor målgruppen er normalt begavede børn og unge med en autismespektrum tilstand eller beslægtede tilstande.

Klub Camille ejes og ledes af Vibeke Andersen.

Ophold- og aflastningstilbuddet er oprettet i henhold til §52, stk.3 punkt 5.

Målgruppen omfatter primært pigebørn med en autisme diagnose mellem 7-18 år, men i opstartsfasen bliver der lagt vægt på, at der skal skabes en homogen gruppe med børn i alderen 9-15 år. Klub Camille er et lille tilbud med plads til 6 børn af gangen.

 

Målsætningen for Klub Camille – herunder målgruppe

Normalt begavede børn med autisme eller Aspergers syndrom er ofte isolerede i fritiden i forhold til deres jævnaldrende, på grund af deres nedsatte evne til at indgå i sociale relationer med andre børn.

Vi ønsker at tilbyde børn med autisme eller Aspergers syndrom et aflastningstilbud, hvor de kan være sammen med andre børn og unge på lige fod men med den nødvendige støtte. Afhængig af børnenes sociale ressourcer vil vi have fokus på at hjælpe dem til at udvikle strategier og viden om venskabsfærdigheder, så de kan udvikle varige sociale strategier også gennem deres tid i Klub Camille.

Det er vores mål at støtte det enkelte barn til større selvindsigt, så barnet kan finde en måde at kunne deltage i sociale aktiviteter på med respekt for sig selv og andre og de indbyrdes grænser.

Hos en del børn, som har autisme eller Aspergers syndrom som den grundlæggende diagnose, er der ofte ledsagende problemstillinger, som ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse), OCD, Tourette syndrom, angst eller anden tilstand. Klub Camille har som målsætning at rumme hele barnet uanset hvilken diagnose barnet har ud over autisme, som kan give en ekstra sårbarhed. I visitationen vil vi

vurdere, om den aktuelle børnegruppe er afstemt efter børnenes indbyrdes ressourcer og svagheder.

Vi har en psykolog tilknyttet som supervisor for den faste personalegruppe og som kan varetage samtaler med børnene i fald dette skønnes nødvendigt og med forældrenes tilsagn.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, da vi mener, at forældre kender deres egne børn bedst, og denne viden har stor betydning for vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn. At leve i en familie med et barn med autisme er en stor opgave. Det kræver meget af både forældre og søskende.

De almindelige opdragelsesstrategier fungerer ofte ikke, og familien skal tit rette sig efter et højt strukturniveau, som mange oplever som en udfordring i familiens livsudfoldelse.

De fleste forældre ønsker at støtte deres barn i hjemmet, så længe det er muligt, og samtidig skal de sørge for at dække alle barnets behov, som ofte bliver akutte. Det kræver tålmodighed, hårdt arbejde og en grad af afsavn for forældrene, som ofte må dele ”opgaverne” mellem sig. Det betyder, at familien tit må deles i to for at tilgodese barnet med handicap og eventuelle søskendebørns behov.

Herved opstår de grundlæggende årsager til at aflastning, og pusterum i hverdagen er så vigtigt.

Aflastningens formål

  • At tilbyde barnet med autisme socialt samvær med ligestillede indenfor rammer, som den enkelte selv er med til at beslutte. Hovedaktiviteten tager udgangspunkt i pasning og samvær med heste og andre husdyr.
  • At give mulighed for fysisk udfoldelse i socialt trygge rammer, med en individuelt tilpasset struktur i samspil med kendte og forudsigelige voksne.
  • At yde hjælp til selvforståelse, så barnet hjælpes med at finde stærke og svage sider i netop sin unikke personlighed og bruge dem hensigtsmæssigt.
  • At skabe mulighed for selvstændighedstræning og aflastning i samvær med andre og ad den vej knytte venskabelige bånd i forhold til den enkeltes lyst og motivation.
  • At skabe stjernestunder i det enkelte barns liv og dermed medvirke til, at det enkelte barn får skønne oplevelser med i barndommens erindringer.
  • At give forældre og søskendebørn et pusterum i hverdagen og weekender, hvor man kan være sammen som familie eller nå ting, som kan være svære at gennemføre, når barnet med autisme er hjemme.
  • At styrke social adfærd i samvær med dyr og styrke ro og nærvær i tæt kontakt til natur og dyr.

Læs mere på autismeogheste.dk

 

 

Læs mere

Pionergrupper

Pionergrupperne er et tilbud til alle forældre, som har et eller flere børn med autisme, Aspergers syndrom, GUA eller tilsvarende gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

Pionergrupperne tilbydes desværre ikke længere. 

“Pionergrupperne” er et kursusforløb, der strækker sig over seks måneder.

Forældre tilbydes her rådgivning dels via hjemmebesøg og dels i grupperegi for ca. 6 forældrepar per gruppe. Kurset er udviklet i samarbejde med Handicapcenteret i Københavns Kommune i 2004. Kurset indeholder også workshops, hvor forældrene bliver bekendte med forskellige værktøjer, som kan støtte barnets dagligdag, så som Boardmaker, KAT-kassen, og at skrive Sociale Historier. Forældrene møder på kurset voksne med en Autisme Spektrum tilstand, og de møder mange andre forældre, som de kan netværke med og dele deres erfaringer, bekymringer og spørgsmål med.

Behovet for kurser, rådgivning og anden støtte til pårørende inden for dette felt er meget stort.

 

 

 

Læs mere

Selvforståelseskursus

Hvis man får en diagnose enten på autismespektret eller med ADHD/ADD, kan det være vigtigt at kende til forholdet mellem hvad, der er normal udvikling, og hvad der er autisme/ADHD, og hvordan ens personlighed og udvikling er påvirket.

Psykologisk Ressource Center tilbyder et selvforståelseskursus, hvor den enkelte person vil udforske sin egen personlighedsprofil med henblik på at kende til de mekanismer, som kan forårsage en anderledes måde at forholde sig til livet på, når man har autisme, Aspergers syndrom eller ADHD.

Med afsæt i at arbejde med kognitiv terapi, hvor man lærer at arbejde med de situationer, som udløser negativ adfærd og de tanker og følelser, som ligger til grund for adfærden, fokuserer kurset på nye og mere hensigtsmæssige strategier, som er med til at styrke selvværdet.

Nogle børn og unge kan have svært ved at forstå, hvordan Aspergers syndrom eller ADHD passer på dem selv, og derfor vil der i kurset være fokus på, hvordan Aspergers/ADHD måden at tænke på, matcher til deres tankestil. Kurset er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og samtaler med kursisten.

Der er 12 sessioner i alt, hvor 50% af tiden er oplæg og 50% er samtale. Hertil kommer 1 introsamtale og 1 opfølgningssamtale evt. med forældre. Både oplæg og samtaler er individuelle.

 

Selvforståelseskurser er 100% individuelle forløb og opstart planlægges når i kontaktes os.

Læs mere